Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulament Server
#1
Information 
2
Better response on post Regulament Server[Image: moWY96P.png]
[Image: pxySe.gif]1.Important

•   ₪ 1.1 În cazul în care sunteţi deranjaţi pe unul dintre canalele publice / private, vă rugăm contacţati un Server Admin Query. 
EN - If you are disturbed in a public / private channel, please contact an Admin Query Server.
•   ₪ 1.2 Nu percepem nici un fel de taxă pentru canalele permanente, grade de pe TeamSpeak sau orice altceva, ce are legatură cu acest TeamSpeak 3.
EN - We do not perceive any fee for permanent channels, grades on TeamSpeak or anything else related to this TeamSpeak 3
•   ₪ 1.3 Nu trataţi un membru al Administraţiei cu dispreţ, în caz contrar se vor aplica sancţiuni.
EN - Do not treat a member of the Administration with contempt, otherwise sanctions will be applied.

[Image: pxySe.gif]2.Regulament General / General Rules

•   ₪ 2.1 Nu faceţi reclamă pe chat (indiferent dacă e pe privat sau nu), în nickname, în numele, topicul ori descripţia canalului.
EN - Do not advertise on chat (whether private or not), nickname, name, topic, or channel description.
•   ₪ 2.2 Nu folosiţi nume obscene sau jignitoare, avatare porno ori descripţii ofensatoare.
EN - Do not use obscene or offensive names, porn avatars or offensive descriptions.
•   ₪ 2.3 Nu folosiţi programul numit "Clownfish" pe canalele de clan ! Dacă o faceţi, o faceţi pe proprie răspundere!
EN - Do not use "Clownfish" software, if you do...it`s on your own risk.
•   ₪ 2.4 Nu folosiţi un limbaj vulgar, jignitor sau de orice fel.
EN - Do not use vulgar, offensive or any other type of bad language
•   ₪ 2.5 Nu puneţi muzică pe canalele Clanurilor sai Publice fără acordul participanţilor şi evitaţi certurile. Pentru discuţii aprinse sau intime folosiţi un canal privat.
EN - Do not put music on the channels of its Public Clans without the consent of the participants and avoid any quarrels. For a lively or intimate discussion, use a private channel

[Image: pxySe.gif]3.Informaţii // Permanent Channel [ Accese ]

•   ₪ 3.1 Cei cu grad  - "Comander , Administrator chanel si Fondator chanel " au tot dreptul de a da kick persoanelor nepoftite pe canalul respectiv, deasemenea, pot edita parola, descripţia şi imaginea canalului după cum poftesc.
EN - The "Comander , Administrator chanel and Fondator chanel " have the right to kick the unpredicted people on that channel, and can edit the password, channel description and image as they wish

[Image: pxySe.gif] 4.Informaţii // Permanent Channel [ Create ]

•   ₪ 4.1 La crearea unui Canal Permanent, un singur "Administrator chanel si Fondator Channel" va fi oferit de către Administraţie, dar dacă doriţi, se mai poate adăuga încă +3 "Moderator Channel" extra, însă pe proprie răspundere.
EN - On creation one "Administrator chanel and/or Fondator Channel" will be given by the Administration and if needed 3 Moderators for that channel but on you own risk
•   ₪ 4.2 Numele unui Canal Permanent nu trebuie să înceapă cu un simbol sau cifră.
EN - The name of a Permanent Channel does not have to start with a symbol or digit
          Exemple: <3 | 1Canal | <1X | 7EXEMPLU , ABC-NUME, A.NUME.

•   ₪ 4.3 Numele canalului nu trebuie să conţină mai puţin de 4 caractere.
EN - No channel is allowed to have less than 4 letters/numbers
          Exemple: z / zet / ja / aAa / etc.

•   ₪ 4.4 Pentru canale permanente, vă rugăm contactaţi un Server Admin Query, Server Admin sau Suport-Tehnic de pe TeamSpeak3 , în scopul soluţionării cererii.
EN - For permanent channels, please contact a Server Admin Query, Admin Server, or Technical Support TeamSpeak3 to address your request
•   ₪ 4.5 De altfel, aveţi în vedere că, orice canal din secţiunea CANALE PERMANENTE se va şterge din următoarele motive: Lipsă activitate sau încălcarea regulamentului de către proprietarul acestuia.
EN - In fact, please keep in mind that any channel in the PERMANENT CHANNELS section will be deleted for the following reasons: No activity or violation of the regulation by its owner
•   ₪ 4.6 La crearea unui canal permanent, nu se vor accepta mai mult de 1/2 Subcanale.
EN - When creating a permanent channel, no more than 1/2 Subchannels will be accepted


[Image: pxySe.gif] 5.Informaţii // Temporar Channels [ Regulament şi Creare ]

•   ₪ 5.1 "Fondator Channel" va fi primit automat, odată cu crearea unui nou Canal Temporar.
EN - "Fondator Channel" will be automatically received with the creation of a new Temporary Channel 
•   ₪ 5.2 Acest tip de canal nu trebuie să includă cuvinte jignitoare sau ofensatorii. În caz contrar, canalul va fi şters, iar în caz de insistenţă se riscă un ban
EN - This type of channel must not include offensive or offensive words. Otherwise, the channel will be deleted, and in case of insistence, there is a risk of getting banned

[Image: pxySe.gif] 6.Reclamaţii - Complaints

•   ₪ 6.1 Pentru fiecare reclamaţie se va contacta un Server Admin Query / Server Admin .
EN - For each complaint, a Server Admin Query / Server Admin will be contacted 
•   ₪ 6.2 Orice reclamaţie nou deschisă trebuie sa aibă o dovadă (înregistrare sunet sau poză), iar în caz contrar, reclamaţia va fi declarată Invalidă!
EN - Any new open complaint must have proof (sound recording or picture), otherwise the complaint will be declared fake.
•   ₪ 6.3 În fiecare reclamaţie nou deschisă, postează doar reclamantul, adminul reclamat şi Staff-ul. În caz contrar veţi fi sanctionaţi!
EN - In each new open complaint, only the applicant, the complainant admin and the Staff are posting. Otherwise you will be sanctioned!
•     ₪ 6.4 Într-o reclamaţie adresată către un membru din Administraţie, va posta un alt membru al Staff-ului (adică nu cel reclamat). Se ţine cont însă, fără o dovadă plauzibilă, cuvântul unui Server Qery / Server Admin / Comander / Suport-Tehnic / Administrator este prioritar în orice conjunctură.
EN - In a complaint addressed to a member of the Administration, he will post another member of the Staff (ie, not the one complained). However, without a plausible proof, the word Qery Server / Server Admin / Commander / Support-Technician / Administrator is a priority in any circumstances


Ποιος το διάβασε:
3 User(s) read this thread:
Alexspus (01-16-2019, 12:46 AM), Endots (01-15-2019, 04:04 AM), RelInaws (01-20-2019, 06:11 PM)

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)